Kolofon

Udgiver
Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig
Telefon +49 531-2411-0
Telefax +49 531-2411-100
info@nordzucker.de
Handelsregister: Amtsgerichts Braunschweig, HRB 2936
Selskabets sæde: Braunschweig
CVR-nummer: DE 114883609
Bestyrelsesformand
Jochen Johannes Juister

Direktion
Lars Gorissen(Højttaler for bestyrelsen)
Axel Aumüller
Erik Bertelsen
Alexander Bott

 

Disclaimer – retlige henvisninger

§ 1 Begrænsning af ansvar
Indholdet på dette website er udfærdiget med størst mulige omhu. Udbyderen kan dog ikke garantere for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af indholdet på websitet sker på brugerens eget ansvar. Indlæg, der står under et navn, udtrykker holdningerne hos den pågældende forfatter og ikke altid holdningerne hos udbyderen. Der opstår ingen form for kontraktforhold mellem brugeren og udbyderen blot ved brugen af udbyderens website.

§ 2 Eksterne links
Dette website indeholder forbindelser til tredjepartswebsites (”eksterne links”).
Disse websites er underlagt den pågældende udbyders ansvar. Udbyderen har kontrolleret det eksterne indhold, da linket blev indsat, og vurderet, om der her forelå lovovertrædelser. Dette har ikke vist sig på det pågældende tidspunkt. Udbyderen har dog ingen indflydelse på den aktuelle eller fremtidige udformning af indholdet på de sider, der linkes til. Indsættelse af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør det indhold, der gemmer sig bag henvisningen eller linket, til sit eget. En løbende kontrol af de eksterne links kan ikke forlanges af udbyderen uden konkrete henvisninger til lovovertrædelser. Men får udbyderen kendskab til lovovertrædelser, vil sådanne eksterne links blive slettet straks.

§ 3 Ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder
Det indhold, der er offentliggjort på dette website, er underlagt den tyske ophavsret og de ophavsretsbeslægtede rettigheder. Enhver anvendelse, der ligger uden for disse retlige rammer, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra udbyderen eller den pågældende rettighedshaver. Dette gælder især for mangfoldiggørelse, redigering, oversættelse, indlæsning, bearbejdning og videregivelse af indholdet i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparts indhold og rettigheder er i den forbindelse markeret som sådanne. Ulovlig mangfoldiggørelse eller videregivelse af indhold, helt eller delvist, er ikke tilladt, men derimod strafbart. Det er kun tilladt at kopiere og downloade indhold til personlig, privat og ikke kommerciel brug. At gengive dette website i eksterne frames er kun tilladt med skriftlig godkendelse.

§ 4 Tvistbilæggelsesprocedure
Vi er ikke villige eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbruger- tvistbilæggelsesorgan.

§ 5 Særlige brugerbetingelser
Såfremt særlige betingelser vedrørende dele af brugen af dette website afviger fra ovennævnte paragraffer, henvises der udtrykkeligt til dette på det pågældende sted. I den slags tilfælde gælder de særlige brugerbetingelser.