Det bedste foder

Ambrosia® sirup- og dejprodukterne er sukkerbaseret bifoder, der er blevet anvendt med succes i mere end 25 år som supplement til eller erstatning af naturlige foderkilder og energikilder for en sikker overvintring.

Egenskaber ved det gode bifoder

  • Optimal recept i standardiseret kvalitet
  • Energifattig optagelse og optimal fordøjelighed
  • Maksimal udnyttelse af foderværdien
  • Konstant høj kvalitet
  • Opbevaringsegnet (lang holdbarhedsdato, biologisk stabilitet)
  • Let håndtering (oplagring, dosering, klar til brug)
  • Lugtfri, som beskyttelse mod røveri

Nektar, pollen og vand har gennem millioner af år sikret biernes overlevelse. På grund af svækkelse af miljøet, fejlvurderinger af biavlere og påvirkninger fra sygdomme og skadedyr er der mere end nogensinde før brug for kontrol og forsyning med en optimal foderkvalitet, når det naturlige udbud ikke længere er tilstrækkeligt.

Biavl er andet og mere end blot at stille et hjem til rådighed for bierne og bekæmpe mider. I forhold til foderkvalitet er bier ret krævende. Enhver indskrænkning af foderet i form af et ikke-optimalt sukkerspektrum og en utilstrækkelig sammensætning reagerer de på i form af mindre vitalitet. Resultatet er nosema eller dysenteri.

 

Med bifoder fra ambrosia® kan du være sikker på, at du gør det bedste for dine biers ernæring

Vi besvarer gerne dine spørgsmål og kan også oplyse, hvilke forhandlere der findes i nærheden af dig

Kontakt