Fodringsanledninger

Drivfodring

Om foråret er sollyset, de stigende temperaturer og udbuddet af pollen drivkraften bag biernes kraftige tilvækst. Der skal være rigeligt med foder til vinterfodringen. I det tidlige forår byder naturen normalt ikke på nektartræk. Hvis der ikke er rigeligt foder, bør man for en sikkerheds skyld fodre med ambrosia® bifodersirup

Nødfodring

Hvis familien lider af sult, er bierne allerede meget matte og falder ned i åbningerne. Som en nødforanstaltning kan man tæt på bisædet give 0,5 l ambrosia® bifodersirup ved kropsvarm temperatur. Allerede efter 2 timer er bierne atter mobile. En nødsituation har altid den konsekvens, at der sker et tilbageslag i udviklingen, hvilket betyder, at økonomiske tab ikke kan udelukkes. Hvis man i enkelte familier bemærker fodermangel sidst på vinteren, skal man fjerne de tomme kanttavler frem til bisædet og fylde hullerne med fodertavler fra bedre ernærede familier fra samme sted. Alternativt skal der natten over indledes en fodring med lunken ambrosia® bifodersirup i fodertasker. Det er vigtigt, at der opnås et foderforråd på mindst 5 kg (hvilket svarer til tre fulde honningtavler)

I det tidlige forår – inden magasinet sættes på – er en efterfodring med 2-3 liter ambrosia® bifodersirup når vejret er godt, uundværlig.

Fodring i trækhullerne

Her hjælper det at give  ambrosia® bifoderdej i de praktiske 2,5 kg-portionspakker i den kritiske fase, indtil trækket sætter ind igen.

Fodring til aflæggere

Aflæggerne er garanten og reserverne til den kommende sæson. Man danner yngelaflæggere ved begyndelsen af raps- eller mælkebøtteblomstringen; her hjælper moder natur med at give dem et forråd af foder og pollen. Men ofte er vejret en udfordring, når regn- eller kuldeperioder begrænser træk- og flyvemulighederne.
Når trækmuligheder er til stede, behøver man ikke fodre aflæggerne. Ellers bør de fodres hver 8. til 10. dag med en portionspakke ambrosia® bifoderdej. Det er arbejdsbesparende, og udviklingen af de nye familier skrider hurtigt frem i kraft af den faste foderleverance. Hvis de plejes og udvides korrekt, besætter aflæggerne to rammer med 20 DN- eller Zander-tavler i slutningen af juli. Opfodringen sker fra slutningen af juli med ambrosia® bifoderdej. Kun velnærede aflæggere med en vital dronning er garant for en sikker overvintring og fuld ydeevne i den næste sæson.

Bidronningeavl

3 til 6 uger inden avlen påbegyndes, avles og udruges arbejdsbierne. Forinden skal et godt pollentræk af mælkebøtter, raps eller lignende have skabt gode rugearealer hos bierne. En optimal arbejdsbiavl er en af de vigtigste forudsætninger for at sikre en god modtagelse og pleje af avlsmaterialet.

Opfodring af vinterforrådet – 3 varianter

Afhængigt af biavlerens driftstype og krav vælges en af tre følgende varianter:

Variant 1: med ambrosia® bifoderdej

Der tilføres en hel 15 kg pakke ambrosia® bifoderdej. I den forbindelse fjerner man låget på pakken sammen med folien, der ligger i toppen, og sætter det på hovedet, så aftagningsfladen ligger direkte over bisædet på rammen. Dæk til med et tomt magasin og låg. Når dejen er fortæret efter 10 til 14 dage, tilføres en ekstra halv pakke. Sammen med det tilbageblivende 3 kg-honningforråd har bierne nået deres fulde kvantum og er forberedt til vinteren omkring d. 20. august. En senere efterfodring bør altid kun foretages med ambrosia® bifodersirup. Den store fordel ved denne variant ligger i den for bierne langvarige foderstrøm og i arbejdsøkonomien. Intet foder spildes, hvilket også mindsker risikoen for røveri. (Resultatet er optimalt plejede, ikke-belastede og veludviklede vinterbier.)

Variant 2: med ambrosia® bifoderdej og -sirup

Som beskrevet gives først en hel pakke; dejfoderet påvirker kvaliteten i den opstående vinterfamilie fysiologisk mere effektivt end et flydende foder. I slutningen af august til begyndelsen af september suppleres den manglende restmængde med 8 til 10 liter ambrosia® bifodersirup.

Variant 3: udelukkende med ambrosia® bifodersirup

Her skal man være opmærksom på følgende: Store familier store portioner, små familier små portioner. Siruppen viser sine fordele i form af en optimal sammensætning og en enkelt omarbejdning hos bierne ved den sene fodring på grund af udnyttelsen af hede- eller grantræk.

Den sene vinterfodring foretages i tidsrummet mellem 20. september og midten af oktober. Med 17 liter sirup givet som foder rækker det så rigeligt frem til forårstrækket. Ved forsøg med sukkervand og ambrosia® bifodersirup har det vist sig, at familier fodret med sirup kan afslutte bearbejdningen og forseglingen af vinterfoderet 3 til 6 dage tidligere.

 


Vi besvarer gerne dine spørgsmål og kan også oplyse, hvilke forhandlere der findes i nærheden af dig

Kontakt