Išleidimo duomenys

Išleidimo duomenys

Leidėjas
Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig
Tel. +49 531-2411-0
Telefaksas +49 531-2411-100
info@nordzucker.de
Įmonių registras: Braunšveigo prekybos įmonių registras, Nr. HRB 2936
Įmonės būstinė: Braunšveigas
PVM mokėtojo kodas: DE 114883609
Direkcinės tarybos pirmininkas
Jochen Johannes Juister
Vadovas
Dr. Lars Gorissen(pirmininkas)
Axel Aumüller
Erik Bertelsen
Alexander Bott

Atsakomybės atsisakymas ir teisinės pastabos

1. Atsakomybės apribojimas
Šios svetainės turinys buvo parengtas labai kruopščiai ir atidžiai, tačiau neįmanoma visiškai užtikrinti informacijos tikslumo, išsamumo ir naujumo.
Visas šios svetainės turinys pateikiamas toks, koks yra, ir naudotojas jį naudoja savo atsakomybe. Straipsniai, kuriuose įvardinami jų autoriai, atspindi tokių autorių nuomonę ir nebūtinai visada sutampa su svetainės savininko nuomone. Tarp naudotojo ir svetainės savininko nėra jokių sutartinių santykių.
2 Išorinės nuorodos
Šioje svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, vadinamų išorinėmis nuorodomis.
Už tokias svetaines atsako atitinkami jų administratoriai. Nustatydamas išorinę nuorodą pirmą kartą, tiekėjas patikrino, ar informacija, pateikiama tokiose svetainėse, nepažeidžia įstatymų. Tuo metu jokių pažeidimų nustatyta nebuvo. Tačiau tiekėjas negali daryti jokios įtakos puslapių turiniui ar dizainui. Tai, kad tiekėjas pateikia išorinių nuorodų, nereiškia, kad jis turi kokių nors teisių į turinį, pateikiamą tokiose išorinėse svetainėse. Tiekėjas neprivalo nuolat tikrinti išorinių nuorodų svetainių turinio, jei nėra konkrečių įstatymų pažeidimo. Jei būtų nustatyta, kad svetainės turinys pažeidžia įstatymus, tokia išorinė nuoroda bus nedelsiant pašalinta.
3 Autorių teisės ir susijusios teisės
Svetainėje pateiktas turinys yra saugomas pagal Vokietijos autorių teisių ir susijusius apsaugos įstatymus. Turinio naudojimui, kuris nėra leistinas pagal Vokietijoje galiojančius autorių teisių ir susijusius įstatymus be išankstinio raštiško savininko sutikimo, būtinas toks sutikimas. Tai ypač galioja duomenų bazėse ar kitose elektroninėse priemonėse ar kitose laikmenose saugomų duomenų kopijavimui, apdorojimui, vertimui, atkūrimui ir platinimui. Tokiu atveju prie trečiųjų šalių turinio pažymima, kad tai yra trečiųjų šalių turinys. Jei nėra gautas konkretus leidimas, šio turinio negalima atkurti ar perduoti nei viso, nei dalimis, nei privatiems, nei komerciniams tikslams.
Turinį galima kopijuoti ir atsisiųsti tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Norint naudoti šios svetainės atvaizdus trečiosiose svetainėse būtinas atskiras sutikimas.
4 Ginčų sprendimas
Mes nesame pasiruošę ir nesame įsipareigoję dalyvauti kokiose nors ginčų sprendimų procedūrose arbitražiniuose teismuose.
5 Specialiosios naudojimo sąlygos
Jei konkrečiais atvejais tam tikrų šios svetainės dalių naudojimo sąlygos skiriasi nuo apibūdintų paragrafuose aukščiau, tokios vietos yra atitinkamai išskirtos ir pažymėtos. Tokiais atvejais galioja atskirai suderintos specifinės sąlygos ir nuostatos.