Hvorfor give foder?

Sult svækker bifamilierne, hvorimod et righoldigt foderudbud, der er optimalt tilpasset biernes behov, styrker og sikrer en vital bifamilie.
En bifamilie må aldrig udsættes for mangel på foder. Hvis forrådene i bifamilien nærmer sig 5-kg-grænsen (to fulde DN- eller Zander-rammer), og foderstrømmen udtørres udefra, begynder fodringen allerede at blive for lille. Allerede inden den sidste foderrest går bifamilien i nøddrift:

Konsekvenserne er reduktion af ynglen, hygiejnen og indsamlingen af pollen foruden yngelkannibalisme. Bifamilien forsøger at overleve ved hjælp af røveri. Hvis forrådene er brugt helt op, sidder bierne rystende eller ubevægelige på tavlerne. Herefter begynder de første at dø, og efter få timer er familien helt død. Et typisk udtryk for sult:

  • Bier, der stikker hovedet i cellerne
  • Bundbrættet oversået med tusindvis af døde artsfæller

Det er biavlerens vigtigste opgave at opdage og reagere på underforsyning i tide.

Vurdering af foderforråd efter den såkaldte Liebefelder-metode

Når man skal bestemme foderforrådet, inddeler man en tom ramme i otte ens kvadrater ved hjælp af elastikker. Hvis man holder konstruktionen op mod den tavle, der skal testes, får man følgende resultater:

En ottendedel af en tildækket fodertavleside indeholder

Rammetype Foder
DN 111 g
Zander 125 g
Langstroth 140 g
Dadant 175 g

Eksempel:

En Zander-ramme, på den ene side 8 fuldt tildækkede foderkvadrater, på den anden side 4 tildækkede foderkvadrater. Regnestykke: (8 + 4) x 125 g = 1500 g foder på denne tavle. Halve ottendedele medregnes også. En fuldt dækket tavle giver 16 kvadranter = 2000 g foder

Som eksperter inden for bifoder vil vi hos ambrosia med glæde besvare alle spørgsmål til ernæring og hjælpe med gode råd.

Her kan du finde informationer om:

 

året-med-bierne

vfodringsanledninger

alternativt-foder 

 

Vi besvarer gerne dine spørgsmål og kan også oplyse, hvilke forhandlere der findes i nærheden af dig

Kontakt