Okresy dokarmiania pszczół

Karmienie niezbędne do przetrwania

Światło słoneczne, wzrastająca temperatura oraz oferta pyłków kwiatowych są wczesną wiosną impulsem do szybkiego rozwoju rojów pszczół. Pokarm musi być dostępny w nadmiarze w ramach bogatego zakarmiania zimowego. Natura nie oferuje zazwyczaj pożytku nektarowego wczesną wiosną. Jeśli nektar nie występuje w dostatecznej ilości, należy na wszelki wypadek wprowadzić karmienie przy użyciu syropu ambrosia® (link do zakładki Produkty/Syrop).

Podkarmianie awaryjne

Jeżeli rój cierpi głód, osłabione pszczoły spadają do uliczek międzyplastrowych. Jako środek natychmiastowy należy rozprowadzić blisko uliczek 0,5 litra syropu ambrosia® w temperaturze ciała. Już po dwóch godzinach pszczoły są ponownie ożywione. Sytuacje awaryjne zawsze skutkują pogorszeniem rozwoju pszczół, dlatego nie należy wykluczać strat gospodarczych. W przypadku odkrycia braku pokarmu w rojach z końcem zimy należy usunąć puste plastry z brzegu aż po gniazda pszczół i wypełnić luki plastrami z pokarmem z lepiej zaopatrzonych rojów, pochodzących z tej samej pasieki. Alternatywnie można zastosować podgrzany syrop ambrosia® , podany w nocy przy pomocy dokarmiaczek. Ważne jest, aby zapas karmy wynosił przynajmniej 5 kg (odpowiada to trzem pełnym plastrom miodu).

Wczesną wiosną przy ładnej pogodzie, przed nałożeniem nadstawki, niezbędne jest dokarmianie przy użyciu 2–3 litrów syropu ambrosia® .

Uzupełnianie przerw pożytkowych

W trakcie trwania fazy krytycznej pomocne jest dokarmianie ciastem ambrosia® w opakowaniach porcjowanych po 2,5 kg aż do momentu, gdy pożytek znów będzie dostępny.

Dokarmianie odkładów

Odkłady są gwarancją przetrwania i rezerwą na nadchodzący sezon. Odkłady tworzone są w czasie kwitnienia rzepaku lub mniszka pospolitego – wtedy sama matka natura dba o zapas pokarmu i pyłku. Często jednak pogoda nie pomaga, gdy deszcz lub chłodne dni wpływają na możliwość korzystania z pożytków i częstotliwość wylotów.

Podczas występowania pożytków dokarmianie odkładów jest niepotrzebne. W przeciwnym razie co 8 do 10 dni należy je zaopatrywać w ciasto ambrosia®. Usprawnia to pracę, a rozwój młodych rodzin szybko postępuje dzięki ciągłemu dopływowi pokarmu. Przy odpowiedniej opiece i poszerzeniu odkłady zajmą pod koniec lipca dwie ramki o wymiarach 20 DN lub dwie ramki Zander. Podkarmianie ciastem ambrosia® następuje od końca lipca. Tylko dobrze zaopatrzone odkłady z dorodną matką gwarantują bezpieczne przezimowanie oraz pełną wydajność w następnych sezonie.

Hodowla królowych

3 do 6 tygodni przed rozpoczęciem hodowli następuje wylęg oraz czerwienie pszczół opiekunek. Na wstępie pożytek z mniszka lekarskiego, rzepaku lub podobnych pyłków musi wypełnić duże powierzchnie lęgowe rodzin. Optymalna hodowla pszczół opiekunek jest jednym z najważniejszych warunków, gwarantujących dobrą opiekę dla najlepszego materiału hodowlanego.

Uzupełnianie zapasu zimowego – 3 warianty

W zależności od trybu pracy i wymagań pszczelarza dostępne są następujące warianty:

Wariant 1: ciasto ambrosia®

Podawane jest całe 15-kilogramowe opakowanie ciasta ambrosia®. W tym celu należy zdjąć przykrywkę opakowania zewnętrznego wraz z górną folią i położyć odsłoniętą stroną bezpośrednio nad gniazdem pszczelim. Nakryć pustym korpusem i daszkiem. Jeżeli po upływie 10 do 14 dni ciasto zostanie spożyte, należy dołożyć połowę opakowania. Wraz z pozostawionym 3-kilogramowym zapasem miodu rodziny otrzymują pełną dawkę pokarmu i już w okolicach 20 sierpnia są przygotowane do zimy. Późniejsze dokarmianie powinno następować zawsze przy użyciu syropu ambrosia®. Dużą zaletą tego wariantu jest długotrwałe zaopatrywanie pszczół w pokarm i zaoszczędzenie czasu pracy. Pokarm się nie rozlewa, co zmniejsza niebezpieczeństwo rabunku. (Rezultatem są idealnie wypielęgnowane, zdrowe i dobrze rozwinięte pszczoły zimowe.)

Wariant 2: ciasto i syrop ambrosia®

Zgodnie z opisem najpierw podawane jest całe opakowanie; pod względem fizjologicznym karmienie ciastem wpływa na jakość powstającego kłębu zimowego korzystniej niż karmienie płynami. Na przełomie sierpnia i września brakujące zapasy uzupełniane są za pomocą 8 do 10 litrów syropu ambrosia®.

Wariant 3: wyłącznie syrop ambrosia®

W tym przypadku należy pamiętać o zasadzie: duże rodziny – duże porcje, małe rodziny – małe porcje. Zaletą syropu jest jego optymalnych skład i forma pozwalająca pszczołom na łatwe przerobienie pokarmu w przypadku późnego dokarmiania spowodowanego korzystaniem z pożytków wrzosowych lub jodłowych.

Późne karmienie powinno się odbywać w okresie od 20 września do połowy października. 17 litrów syropu idealnie sprawdza się jako uzupełnienie wczesnych pożytków. Próby porównawcze podawania pszczołom wody z cukrem i syropu ambrosia® wykazały, że rodziny dokarmione syropem ambrosia® są w stanie zakończyć przerobienie i zasklepianie pokarmu zimowego aż 3 do 6 dni wcześniej.


Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wskażemy najbliższego dystrybutora naszych produktów

Kontakt