Cykl roku pszczelego

Marzec

Zasadnicze znaczenie dla szybkiego rozwoju rodzin pszczelich ma możliwie największy zasób długowiecznych i niewykorzystanych pszczół zimowych. Obfite zapasy pokarmu w postaci zrównoważonego dokarmiania zimowego, pełnowartościowy i bogaty pokarm pyłkowy, wzrastające temperatury w ciągu dnia oraz nieskazitelna pod względem higienicznym budowa plastrów z odpowiednią ilością wolnych komórek do składania czerwiu, stanowią najlepsze warunki do optymalnego rozwoju. W przypadku braku pokarmu sprawdzają się plastry z pokarmem lub karmienie syropem ambrosia®, niewymagające od pszczół dużego nakładu pracy. Rodzina pszczela chce za wszelką cenę osiągnąć wiosną harmonijny i optymalny rozwój. O tej porze roku należy unikać wszelkiej ingerencji w rodziny – każde zakłócenie ich spokoju przynosi jeden dzień straty w rozwoju.

Kwiecień

W tym czasie zapasy żywności kurczą się szczególnie szybko. Nie można tego niestety rozpoznać na podstawie masy ula, ponieważ wzrastająca waga czerwiu i kurczący się zapas pokarmu równoważą się. Podstawą dla wczesnego rozpoznania braków jest zatem regularna kontrola wzrokowa aż do kwitnienia sadów. Należy również pilnie rozpocząć redukcję roztoczy Varroa poprzez wycięcie czerwiu trutowego.

Maj

Jeśli pszczelarz wykonał wszystkie prace prawidłowo, w maju pszczoły pokażą, jak duże rezultaty są w stanie osiągnąć, będąc pod dobrą opieką. Najważniejsze jest pokierowanie rojeniem się pszczół w odpowiednim czasie. Jest to okres tworzenia nowych rodzin na przyszły sezon, w celu zapewnienia zdrowego i silnego potencjału zastępczego. Należy konsekwentnie kontynuować wycinanie czerwiu trutowego, aby zahamować rozmnażanie się roztoczy Varroa.

Czerwiec

Podczas ostatniego zbioru miodu z wczesnego pożytku należy pozostawić bogate rezerwy pokarmu w rodzinach, aby zapobiec brakom na wypadek występujących luk pożytkowych. Jeśli pożytek wyczerpuje się, należy najpóźniej po 4–5 dniach zareagować, podając dawkę porcjowanego opakowania 2,5 kg ciasta ambrosia® tygodniowo. Wszelkie fałszowanie miodu jest wykluczone.

Lipiec

Sezon pszczelarski sięgnął zenitu, a rodziny pszczele zaczynają powoli przygotowywać się do zimy. W ulu jest jeszcze wiele pszczół, ale coraz mniej pożytku. Po ostatnim odwirowaniu miodu w połowie miesiąca należy niezwłocznie rozpocząć dokarmianie ciastem ambrosia® (zalecane jest użycie opakowania 15 kg), aby zapewnić pszczołom możliwość opieki nad czerwiem i zapobiec niebezpieczeństwu rabunków. Pobieranie pokarmu trwa  około 14 dni. Ciasto zajmuje pszczoły i odwraca ich uwagę od wypędzania niepotrzebnych już pszczół letnich. Przerabiając ciasto, zachęcane do zbierania pyłków i pobierania wody, przyczyniają się do utrzymania zdrowia rodziny. Natomiast tak ważne dla przyszłości rodziny pszczoły zimowe są w ten sposób chronione. Zaowocuje to wiosennym rozwojem. Wraz z zakończeniem zbiorów miodu należy rozpocząć kontrolę porażenia i wprowadzić odpowiednie leczenie warrozy.

Sierpień

Teraz widać korzyści konsekwentnego wycinania czerwia trutowego. W jeszcze lepszej sytuacji jest pszczelarz, który pobrał z rodziny wszystkie ramki z czerwiem zasklepionym. Jeżeli wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo, prawdopodobieństwo zarażenia roztoczami Varroa jest małe (mniej niż 1–2 roztoczy)
a pszczoły są zdrowsze i pełne energii. Zdrowe i nieobciążone pszczoły opiekunki są w stanie wyhodować pszczoły zimowe z odpowiednio wykształconym ciałem białkowo-tłuszczowym.
Proces zmniejszania się rodziny postępuje, aby osiągnąć optymalną wielkość zimową i pod koniec października kłąb liczy od 10 do 12 tys. pszczół, co stanowi od 9 do 10 plastrów. Słabsze rodziny, posiadające mniej niż 5000 pszczół (4 ramki DN, Zander) są łączone, a szukanie tam królowych jest zbędne.

Wrzesień:

Jeśli zapas pokarmu wynosi poniżej 20 kg (przy dwurodzinnym zimowaniu), może zostać uzupełniony podaniem syropu ambrosia®. W przypadku jednorodzinnego zimowania dawka wynosi 1 l syropu na plaster o normalnych wymiarach.
Pod koniec miesiąca aż do października wygryzają się ostatnie pszczoły zimowe.
W ramach niewielkiej ilości lotów powinny zapewnić sobie potrzebne zasoby tłuszczu i białka w postaci świeżego pyłku. Pszczoły zimowe nie powinny pełnić dalej opieki nad czerwiem, ponieważ znacznie skróciłoby to ich życie. Rodziny, w których matka czerwi zbyt długo, rzadko przeżywają okres zimowy.

Pod koniec listopada i na początku grudnia należy podjąć się usunięcia resztek roztoczy z zastosowaniem kwasu szczawiowego. Powodzenie zabiegu należy koniecznie skontrolować za pomocą wkładek dennicowych. Dokładne sprawdzenie porażenia warrozą jest zadaniem niezbędnym, które należy wykonywać na bieżąco. Bez środków zapobiegawczych liczba roztoczy będzie podwajać się co trzy tygodnie. Leczenie roztoczy Varroa musi być przeprowadzane w odpowiednim momencie (sprawdź w ulotce stosowanych środków przeciw warrozie), gdyż w przeciwnym razie skutkiem będą liczne straty w rodzinach.

Również po ostatnim zbiorze miodu należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe dozowanie lekarstw. Zapewnienie zapasów pokarmu w okresie bezpożytkowym, a także zimowe zakarmianie stanowi podstawę dla zdrowych i odpornych rodzin pszczelich, będących gwarancją owocnych zbiorów miodu w następnym roku.

Różnorodność produktów ambrosia® pozwala pszczelarzom wybrać wariant dokarmiania, który zapewnia sukces, jest łatwy w użytkowaniu, korzystny cenowo i pozostawia czas na wykonywanie ważnych zadań związanych z hodowlą pszczół. Ugruntowana wiedza na temat zależności zachodzących w rodzinie pszczelej i wpływie zewnętrznych czynników jest coraz ważniejsza. Celem naszego przewodnika jest przybliżenie tych zagadnień.

10 ważnych wskazówek na rozpoczęcie sezonu pasiecznego

 1. Wraz z końcem pożytków (w większości regionów w połowie lipca) oraz ostatnim zbiorem miodu rozpoczyna się sezon pasieczny: zimowe zapasy rodzin muszą już zostać zgromadzone. Tutaj w szczególności sprawdzi się syrop ambrosia® oraz ciasto ambrosia®. Bardzo dobry pobór pokarmu oraz optymalne trawienie pozwalają również na utrzymanie wysokiej jakości czerwienia.
 2. Zgodnie z zaleceniami niemieckiego Stowarzyszenia Instytutów Pszczelarskich konieczny jest także nadzór porażenia warrozą i redukcja populacji roztoczy. Należy kontrolować powodzenie zabiegów i uważać na ewentualną ponowną infekcję.
 3. Pszczoły letnie powinny wykonywać jeszcze prace związane z przerabianiem oraz magazynowaniem pokarmu.
 4. Dobrze zaopatrzone larwy (pyłek oraz pokarm ambrosia®) pływają we własnym mleczku pszczelim.
 5. Od września nie można stymulować czerwienia poprzez karmienie.
 6. Pszczoły zimowe muszą mieć jeszcze możliwość lotów, aby tworzyć konieczne zapasy tłuszczu i białka.
 7. Pszczoły zimowe zaczynają się starzeć, jak tylko rozpoczną się prace związane z opieką nad czerwiem lub inne prace gruczołów, takie jak przerabianie pokarmu.
 8. Należy opóźniać proces starzenia się pszczół zimowych poprzez możliwie długą przerwę w czerwieniu. Należy zimować pszczoły na otwartej dennicy osiatkowanej.
 9. Kontrola zużycia pokarmu poprzez ważenie uli. Pod koniec roku uzupełnić brakujący pokarm syropem ambrosia®. Należy dostosować pobór oraz przerabianie pokarmu do potrzeb pszczół.
 10. Zaopatrywanie silnej i zdrowej rodziny pszczelej pokarmem zimowym powinno odbywać się
  w zależności od wielkości kolonii na początku października i nie przekraczać 15–20 kg.

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wskażemy najbliższego dystrybutora naszych produktów

Kontakt