Rekvizīti

Izdevējs
Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunšveiga

Telefons: +49 531-2411-0
Fakss: +49 531-2411-100

info@nordzucker.de

Komercreģistrs: Braunšveigas Pirmās instance tiesa, HRB 2936
Uzņēmuma juridiskā adrese: Braunšveiga
PVN maksātāja reģ. Nr.: DE 114883609

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs
Jochen Joannes Juister

Valde
Dr. Larss Gorissens (Lars Gorissen)Valdes priekšsēdētājs
Axel Aumüller
Erik Bertelsen
Alexander Bott

Tiesiskā atruna

§ 1 Atbildības ierobežošana
Šīs vietnes saturs ir izstrādāts ar vislielāko rūpību.
Tomēr vietnes operators neuzņemas atbildību par piedāvātā satura pareizību, pilnīgumu
un aktualitāti. Viss risks saistībā ar tīmekļa vietnes satura izmantošanu
gulstas uz lietotāju. Informācija, kurā minēts konkrēts autora vārds,
atspoguļo attiecīgā autora, bet ne vienmēr vietnes operatora viedokli.
Operatora piedāvātās tīmekļa vietnes izmantošana pati par sevi
vēl nav pamats līgumattiecībām starp lietotāju un vietnes operatoru.

§ 2 Ārējās saites
Šajā vietnē ir saites uz trešo personu vietnēm (“ārējās saites”).
Šīs tīmekļa vietnes atrodas attiecīgo operatoru pārziņā. Izveidojot ārējās saites pirmo reizi, vietnes operators ir pārbaudījis trešo personu vietņu saturu attiecībā uz iespējamiem juridiskiem pārkāpumiem. Pārbaudes brīdī juridiski pārkāpumi nav tikuši konstatēti. Vietnes operators nevar
ietekmēt saistīto lapu aktuālo un turpmāko dizainu un saturu. Ārējo saišu izmantošana nenozīmē, ka vietnes operators saturu, uz kuru ved saite, padara par savu. Pastāvīga ārējo saišu pārbaude no vietnes operatora puses bez konkrētiem norādījumiem par juridiskiem pārkāpumiem
ir nepamatota. Tomēr, saņemot informāciju par juridiskiem pārkāpumiem,
šādas ārējās saites tiek nekavējoties dzēstas.

§ 3 Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības
Saturs, kas publicēts šajā vietnē, ir pakļauts Vācijas autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību aktiem.
Jebkuram informācijas izmantojumam, ko aizliedz Vācijas autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību akti, nepieciešama iepriekšēja vietnes operatora vai attiecīgā autortiesību īpašnieka rakstiska piekrišana. Tas jo īpaši attiecas uz satura reproducēšanu, apstrādi, tulkošanu, glabāšanu, izmantošanu vai reproducēšanu datubāzēs vai citos elektroniskajos medijos un sistēmās. Trešo personu saturs un tiesības ir atzīmētas kā tādas. Atsevišķa satura vai visu lapu neatļauta pavairošana vai izplatīšana ir aizliegta un sodāma. Veidot kopijas un veikt lejupielādes ir atļauts vienīgi personiska, privāta un nekomerciāla lietojuma vajadzībām. Šīs vietnes attēlošana ārvalstu satvaros ir iespējama tikai ar rakstisku atļauju.

§ 4 Strīdu izšķiršanas kārtība
Mēs nevēlamies un mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē.
§ 5. Īpašie lietošanas noteikumi
Ja uz šīs vietnes izmantošanu attiecas īpaši noteikumi,
kas atšķiras no iepriekš minētajiem punktiem, attiecīgajā vietā
uz to tiek skaidri norādīts. Šajā konkrētajā gadījumā spēkā ir
īpašie lietošanas noteikumi.