Privātuma politika

 

Privātuma politika

 

 1. Piemērošanas apjoms

Mēs ļoti priecājamies, ka Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un par Jūsu interesi par mūsu sabiedrību un mūsu produktiem. Mēs strikti ievērojam Jūsu personas datu un Jūsu privātuma aizsardzību personas datu apstrādes laikā. Nordzucker AG apstrādā personas datus, kas tiek vākti, kad mūsu tīmekļa vietne tiek apmeklēta, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Šo tīmekļa vietni nodrošina un kontrolē Nordzucker AG (“Nordzucker”, “mēs”, “mūs”, “mūsu”)]. Šajā privātuma un sīkdatņu politikā (“Politika“) ir izskaidrots, kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam par Jums Jūsu apmeklējuma laikā un saistībā ar šo tīmekļa vietni. Tā iekļauj aprakstu par Jūsu kā datu subjekta tiesībām, ieskaitot Jūsu tiesības iebilst pret atsevišķu mūsu veikto apstrādi.

Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. Nordzucker neatbild par tādu citu tīmekļa vietņu privātuma praksi vai saturu.

 1. Kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
 2. Personas dati saistībā ar Jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveri standarta procedūras ietvaros saglabā IP adresi, kādu Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir Jums piešķīris, kā arī tīmekļa lapu, no kuras Jūs apmeklējāt mūs, Jūsu apmeklētās vietas mūsu tīmekļa vietnē, Jūsu izmantotā pārlūka un operētājsistēmas veidu un versiju, piekļūstošā datora resursdatora nosaukumu, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu.

Mēs apstrādājam tādus personas datus šādiem nolūkiem:

 • Lai nodrošinātu Jums tehniskās administrācijas procesu saistībā ar tīmekļa vietni; un
 • Lai ieviestu un uzturētu IT drošības līdzekļus.

Mēs dzēšam personas datus, kurus mēs apstrādājam saistībā ar Jūsu apmeklējumu šajā tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā pēc 12 nedēļām.

 1. Personas dati saistībā ar Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem

Mūsu tīmekļa vietnes kontaktinformācijas veidlapā tiek lūgts atklāt mums savu vārdu, e-pasta adresi un Jūsu jautājuma tēmu un saturu. Jūs varat brīvi sniegt mums papildu informāciju, piemēram, papildu kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru vai pasta adresi).

Mēs apstrādājam tādus personas datus šādam nolūkam:

 • Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai sazinātos ar Jums saistībā ar Jūsu lūgumiem un pieprasījumiem un lai sniegtu Jums pakalpojumus un produktus atbilstoši Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem; un
 • Lai pārvaldītu klientu attiecības.
 1. Personas dati saistībā ar periodiskiem biļeteniem

Mēs vācam un apstrādājam Jūsu vārdu un e-pasta adresi saistībā ar mūsu biļetenu.

Mēs apstrādājam tādus personas datus šādam nolūkam tikai ar Jūsu piekrišanu:

 • Lai sniegtu Jums mūsu biļetenus;
 • Lai lūgtu Jums piedalīties produktu aptaujās; un
 • Lai īstenotu citus mārketinga mērķus.
 1. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs dzēšam Jūsu personas datus, kā norādīts šajā sadaļā, ja vien citus šajā Politikā nav skaidri norādīts citādi.

Ar Jūsu pieprasījumiem un lūgumiem saistītos personas datus mēs dzēšam, tiklīdz esam atbildējuši uz Jūsu pieprasījumu vai lūgumu vai esam snieguši attiecīgos pakalpojumus un/vai produktus. Saskaņā ar Jūsu piekrišanu apstrādātos personas datus, piemēram, saistībā ar biļetenu abonementu, mēs dzēšam, tiklīdz Jūs atsaucat savu piekrišanu.

Izņēmuma gadījumā mēs nedzēsīsim Jūsu personas datus, ja mums pastāv tiesiska interese izmantot Jūsu personas datus. Piemēram, mēs varam paturēt Jūsu personas datus, lai risinātu strīdus vai izpildītu tiesību aktu prasības. Jebkurā gadījumā mēs neglabājam un neizmantojam Jūsu personas datus ilgāk, kā vajadzīgs šajā Politikā norādītajiem nolūkiem.

 1. Kam mēs atklājam Jūsu personas datus?

Mēs atklājam vai pārsūtām personas informāciju citām personām šādi:

 • citām Nordzucker grupas juridiskām personām, ja tas ir nepieciešams šajā Politikā norādītajiem nolūkiem, piemēram, kad Jūsu pieprasījums attiecas uz citu Nordzucker grupas sabiedrību vai tas ir vajadzīgs iekšējiem administratīvajiem nolūkiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic datu apstrādi mūsu vārdā saistībā ar tīmekļa vietni un šajā Politikā noteiktajiem nolūkiem (piemēram, tīmekļa izmitināšana un tehniskais atbalsts, mārketinga e-pastu pakalpojumu sniedzēji, datu analīzes tīmekļa vietnes izstrādātāji);
 • ja mums ir pienākums atklāt vai kopīgot Jūsu personas datus, lai izpildītu tiesisku pienākumu vai izlietotu, aizstāvētu vai aizsargātu Nordzucker un citu Nordzucker grupas uzņēmumu tiesības un īpašumu;
 • valsts iestādēm un citām trešajām personām, kad valsts un tiesībsargājošās iestādes to pieprasa vai kad tas ir citādi nepieciešams vai atļauts likumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesas rīkojumu izpildi. Mēs arī atklājam lietotāja informāciju, kad mums ir pamats uzskatīt, ka kāds rada kaitējumu vai traucē mūsu tiesībām vai īpašumam, citiem mūsu vietnes lietotājiem vai jebkurai citai personai, kurai tādas darbības var radīt kaitējumu.

Personas dati netiks atklāti, pārdoti vai citādi nodoti trešajai personai nekā citādi, kā tikai saskaņā ar augstāk norādīto. Mēs neapstrādājam un nenododam saskaņā ar šo Politiku apstrādātos Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) izņemot personas datus, kas ir kopīgi ar Google saskaņā ar šo Politiku.

 1. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, atzīmēšanu (tagging), lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu (tai skaitā mobilo vietņu) darbību un atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem.

Jebkuri ar sīkdatnēm vāktie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu satura, pakalpojumu un mūsu apmeklētājiem sniegtā atbalsta kvalitāti un pieejamību. Datus var laiku pa laikam publiskot, bet tikai apkopotā formā, pēc kuras nav iespējams identificēt personu, norādot, piemēram, kopējo vietnes apmeklētāju skaitu.

Lūdzam skatīt vairāk informācijas mūsu sīkdatņu politikā par to, kādas sīkdatnes mēs izmantojam kādiem nolūkiem.

 1. Jūsu tiesības

Lūdzam nosūtīt e-pastu savam Nordzucker grupas Datu aizsardzības speciālistam (skatiet sadaļu “Kontaktinformācija”), lai izlietotu savas tiesības, kā aprakstīts tālāk.

 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem, Jūsu personas datu saņēmējiem, kā arī datu apstrādes nolūkiem, kādiem jebkurā laikā tiek izmantoti Jūsu personas dati. Mēs labosim neprecīzus personas datus pēc Jūsu pieprasījuma. Noteiktos gadījumos Jūs varat pieprasīt, lai mēs pārsūtam personas informāciju, kādu Jūs esat mums atklājuši, kā arī dzēšam Jūsu personas datus.

 

Kad apstrādājam Jūsu personas datus ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt tādu piekrišanu turpmākai Jūsu personas datu izmantošanai.

 

Kad mēs apstrādājam datus saskaņā ar tiesisku interesi, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem vai administratīvos nolūkos, Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ievērojot Jūsu konkrēto situāciju. Jūs varat kontrolēt mūsu sūtīto mārketinga materiālu apjomu, un Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs pārtraucam sūtīt Jums mārketinga ziņojumus.

 

Mēs ceram, ka varam apmierināt Jūsu pieprasījumus par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir nenokārtoti jautājumi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādēs. Jūs varat iesniegt sūdzību atbilstoši savai dzīvesvietai, darba vietai vai iespējamā datu aizsardzības tiesību pārkāpuma vietai.

 

 1. Kontaktinformācija

Lūdzam sazināties ar Nordzucker grupas Datu aizsardzības speciālistu dataprotection@nordzucker.com saistībā ar Jūsu tiesībām. Nordzucker grupas Datu aizsardzības speciālists ir gatavs Jums palīdzēt, ja Jums ir jebkādas sūdzības par jebkādiem datu aizsardzības aspektiem. Ja Jums ir jebkādi papildu jautājumi vai komentāri, sazinieties ar Nordzucker AG.

 

 

Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, atzīmēšanu (tagging), lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu (tai skaitā mobilo vietņu) darbību un atšķirtu Jūs no citiem lietotājiem. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā IT ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes ļauj atpazīt Jūsu datoru/IP adresi un vākt informāciju par Jūsu apmeklētajām lapām un izmantotajām funkcijām.

 1. Pašu sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes savā satura pārvaldes sistēmā (ko nodrošina trešā persona), lai vietnes lapās informācija būtu konsekventa atbilstoši Jūsu izvēlei un darbībām vietnē, piemēram, izvēlētā valoda. Šīs sīkdatnes vāktā informācija tiks glabāta Jūsu datora atmiņā Jūsu pārlūkošanas sesijas laikā.

 1. Google

Mēs izmantojam Google, Inc. (“Google”) nodrošinātās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas dažādiem nolūkiem.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par to, kā Google apstrādā personas datus, lūdzam izlasīt Google privātuma politiku (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

 1. Google Analytics

Mēs izmantojam Google nodrošināto tīmekļa analītikas pakalpojumu Google Analytics. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni (ieskaitot Jūsu IP adresi), tiks pārraidīta un saglabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmantos šo informāciju mūsu vārdā, lai novērtētu, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes aktivitāti tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietojumu. Google nesasaista Jūsu IP adresi ar jebkuriem citiem Google glabātajiem datiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka Google Analytics programmas kodu mēs esam paplašinājuši Vācijas tīmekļa vietnei, lai tas iekļautu funkciju “gat._anonymizeip(), lai Google samazinātu/anonimizētu IP adreses pēdējo baitu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī citām Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu pusēm. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese tiek sūtīta un Google serveri to saīsina ASV.

Jūs varat novērst, ka Google vāc un izmanto datus (sīkdatnes un IP adrese), lejupielādējot un uzstādot pārlūkprogrammas spraudni šādā saitē (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Turklāt Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkā. Tomēr ņemiet vērā, ka atteikšanās gadījumā, Jums var nebūt pieejama pilna šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

Mēs esam noslēguši vienošanos ar Google par mūsu datu apstrādes ārpakalpojumiem un Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingro prasību pilnīgu izpildi, izmantojot Google Analytics.

Turklāt informāciju par Google Analytics var atrast http://www.google.com/analytics/terms/de.html un http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

 1. Google reCAPTCHA

Mēs izmantojam reCAPTCHA, lai veiktu pārbaudi drošības nolūkos, jo īpaši, lai aizsargātu mūsu tīmekļa vietni no ļaunprātīgām automātiskām rāpuļprogrammām un surogātpasta. reCAPTCHA izvērtē, vai mūsu tīmekļa vietnē norādītos datus, piemēram, mūsu kontaktinformācijas veidlapā, ir sniegusi persona vai automatizēta programma. Šajā nolūkā reCAPTCHA automātiski izvērtē dažādu informāciju (piemēram, IP adrese, cik ilgi lietotājs ir bijis tīmekļa vietnē vai lietotāja veiktās peles kustības)

Sīkāka informācija par Google reCAPTCHA ir pieejama https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 1. Google+

Mēs izmantojam Google+ lai identificētu lietotājus, kuri ir piereģistrējušies Google+, lai kopīgotu saturu Google+. Šīs funkcijas nolūkā Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Jūs esat piereģistrējies Google+, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un uzklikšķināt uz Google+ikonas mūsu tīmekļa vietnē.

Papildu informācija par Google+ir pieejama [link].

 1. Facebook

Mēs izmantojam Facebook, ko nodrošina Facebook, Inc., lai identificētu lietotājus, kuri ir piereģistrējušies Facebook, lai kopīgotu saturu Facebook. Šīs funkcijas nolūkā Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Jūs esat piereģistrējies Facebook, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un uzklikšķināt uz Facebook ikonas mūsu tīmekļa vietnē.

Papildu informācija par Facebook ir pieejama [https://www.facebook.com/privacy/explanation].

 1. Kā atspējot sīkdatnes?
  Jūs varat atspējot sīkdatnes, kā norādīts tālāk attiecībā uz konkrētajām sīkdatnēm. Lūdzam skatīt vairāk informācijas attiecīgajā sadaļā. Turklāt Jūs varat atspējot sīkdatnes, mainot sava pārlūka iestatījumus. Sīkfailu atspējošana var ierobežot vietnes funkcionalitāti.. Lūdzam skatīt Jūsu pārlūka palīdzības instrukcijas, lai uzzinātu, kā dzēst sīkdatnes Jūsu pārlūkā.
 • Internet Explorer gadījumā palīdzības instrukcijas ir pieejamas šeit
 • Mozilla gadījumā palīdzības instrukcijas ir pieejamas šeit
 • Chrome gadījumā palīdzības instrukcijas ir pieejamas šeit
 • Safari gadījumā palīdzības instrukcijas ir pieejamas šeit