Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios naudojimo sąlygos
1. Taikymo sritis
1.1 Šių „Nordzucker AG“ pateikiamų vidinių puslapių (toliau vadinamų „Svetaine“) naudojimas yra reglamentuojamas pagal šias nuostatas. Laikas nuo laiko šios bendrosios naudojimo sąlygos gali būti papildomos, modifikuojamos ar pakeičiamos kitomis, pvz., dėl produktų ar paslaugų pirkimo. Prisijungdami arba naudodamiesi svetaine be atskirai įvedamo prisijungimo slaptažodžio naudotojai sutinka su šių Bendrųjų naudojimo sąlygų galiojimu.

1.2 Jei naudotojas veikia įmonės vardu, t. y., kaip juridinio asmens atstovas arba individualia veikla užsiimantis asmuo, naudojimuisi svetaine negalioja 312e par. 1 dalies 1 sakinio 1 nuostata (3 BGB).

2. Paslaugos
2.1 „Nordzucker“ svetainėje pateikia tam tikrą informaciją ir programinę įrangą ir dokumentaciją, skirtą atsisiųsti ar peržiūrėti dokumentus, ir / arba suteikti ryšio galimybes.

2.2 „Nordzucker“ turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti svetainės veikimą visa apimtimi arba iš dalies. Dėl interneto ir kompiuterinių sistemų veikimo ypatumų „Nordzucker“ negali garantuoti, kad ši svetainė veiks be sutrikimų.

3. Registracija / slaptažodis
3.1 Kai kuriems svetainės puslapiams atidaryti gali reikėti slaptažodžio. Siekiant užtikrinti verslo saugumą, prie šių puslapių gali prieiti tik registruoti naudotojai. Registruotis galima per atitinkamą programą. Naudotojai neprivalo registruotis „Nordzucker“, ir tokie puslapiai gali būti prieinami tik atskiriems naudotojams. „Nordzucker“ pasilieka teisę padaryti registraciją privalomą svetainėse, kurios anksčiau buvo viešai prieinamos. „Nordzucker“ turi teisę bet kuriuo metu atšaukti suteiktą prieigą užblokuodama paskyrą nenurodant jokių priežasčių, ypač tuo atveju, jei naudotojas registracijos metu nurodė neteisingus duomenis, pažeidė šias naudojimo sąlygas ar savo prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su prisijungimu, pažeidė galiojančius įstatymus (jei galioja – specialiuosius susitarimus registracijos metu) prieidamas arba naudodamasis svetaine, arba svetaine ilgą laiką nesinaudoja.

3.2 Jei reikalinga registracija, naudotojas privalo registracijos metu pateikti teisingą informaciją ir iš karto informuoti „Nordzucker“ tuo atveju, jei ji vėliau pasikeistų (jei įmanoma – internetu). Naudotojas privalo pasirūpinti, kad el. laiškai būtų gaunami jo nurodytu el. pašto adresu.

3.3 Sėkmingai prisiregistravęs naudotojas gaus naudotojo vardą ir slaptažodį. Paskyros duomenų puslapyje galima peržiūrėti ir redaguoti savo duomenis, atšaukti ar papildyti savo sutikimus pagal privatumo politiką.

3.4 Naudotojas užtikrins, kad jo paskyros duomenys nebus prieinami tretiesiems asmenims, ir atsakys už užsakymus ar kitus veiksmus, atliktus per jo paskyrą. Baigęs naudojimąsi naudotojas turi atsijungti nuo savo paskyros. Jei naudotojui taptų žinoma apie tai, kad jų paskyra tretieji asmenys naudojasi netinkamai, būtina iš karto informuoti apie tai „Nordzucker“ raštu, jei įmanoma – el. paštu.

3.5 Gavusi pranešimą pagal 3.4 poskyrį „Nordzucker“ užblokuos prieigą prie atitinkamos paskyros turimos prieigos prie slaptažodžiu saugomų duomenų. Blokavimas gali būti atšauktas tik gavus atskirą naudotojo prašymą „Nordzucker“ arba po naujo prisiregistravimo.

3.6 Bet kuriuo metu naudotojas gali prašyti, kad jo registracijos duomenys būtų ištrinti, jei tai netrukdo esamiems sutartiniams įsipareigojimams. Tokiu atveju „Nordzucker“ ištrins visus naudotojo duomenis ir kitus asmeninius duomenis, kuriuos naudotojas yra įrašęs, kai tik duomenys nebebus reikalingi.

4. Teisė naudotis informacija, programine įranga ir dokumentacija

4.1 Šioje svetainėje pateikiamą informaciją, programinę įrangą ir dokumentaciją galima naudoti tik laikantis šių naudojimo sąlygų arba, kai ši informacija, programinė įranga ar dokumentacija atnaujinama, pagal licencijos sąlygas, anksčiau sutartas su „Nordzucker“ ir galiojančias tokiai informacijai ar duomenims. Atskirai sutartos licencijų teikimo sąlygos ir nuostatos pakeičia šias bendrąsias galiojimo sąskaitas ir nuostatas.

4.2 „Nordzucker“ naudotojui suteikia neišskirtinę ir neperduodamą teisę naudotis svetainėje pateikta informacija, programine įranga ir dokumentacija iki apimties, kuri buvo sutarta arba, jei tokia apimtis nebuvo atskirai aptarta, iki apimties, atitinkančios „Nordzucker“ siekiamą tikslą.

4.3 Programinį įranga yra perduodama nemokamai, įrenginiams nuskaitomu formatu. Šaltinio kodo atskleisti nėra privaloma. Išimtis yra atviro kodo programinė įranga, kurios licencijos teikimo sąlygos pakeičia šias bendrąsias naudojimo sąlygas dėl šaltinio kodo įtraukimo į perduodamą darbą. Tokiu atveju „Nordzucker“ pateiks šaltinio kodą už atitinkamą išlaidų atlyginimą.

4.4 Naudotojas negali platinti, nuomoti ar kitaip perduoti šios informacijos, programinės įrangos ar dokumentacijos. Jei nėra atitinkamų galiojančių teisinių nuostatų, naudotojas negali modifikuoti, atlikti inžinerinės dekonstrukcijos ar versti programinės įrangos, pridedamų dokumentų nei visų, nei dalimis. Naudotojas gali pasidaryti atsarginę programinės įrangos kopiją, skirtą užtikrinti saugų šios programinės įrangos naudojimą ateityje pagal šias bendrąsias naudojimo sąlygas.

4.5 Informacija, programinė įranga ir dokumentacija yra saugomos pagal autorių teisių įstatymus ir tarptautinius autorių teisių susitarimus bei galiojančius kitus įstatymus ir susitarimus dėl intelektinės nuosavybės. Naudotojas laikysis šių įstatymų, visų pirma – nepašalins jokių identifikacinių ženklų, prekių ženklų ar autorių teisių apreiškimų iš tokios informacijos, programinės įrangos, dokumentacijos ar jų kopijų.

4.6 Vokietijos autorių teisių apsaugos įstatymo 69a par. galioja be apribojimų, atsižvelgiant į nuostatą aukščiau.

5. Intelektinė nuosavybė
5.1 Neapribojant šių bendrųjų sąlygų 4 punkto, negalima modifikuoti, kopijuoti, dubliuoti, parduoti, išnuomoti, naudoti, papildyti ar kitaip panaudoti šios svetainės informacijos, prekių ženklų pavadinimų ir kito turinio be išankstinio „Nordzucker“ sutikimo.

5.2 Išskyrus teisę naudotis ar kitas čia išskirtinai suteiktas teises, naudotojui nėra suteikiama jokių kitokių jokio pobūdžio teisių, ypač teisės į įmonės pavadinimą ir kitas intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip teisės į patentus, registruotą dizainą ar prekių ženklus, ir „Nordzucker“ neprivalo suteikti tokių teisių.

6. Pflichten des Nutzers

6.1 Naudodamasis svetaine naudotojas negali:

kelti pavojaus asmenims, ypač nepilnamečiams, ar pažeisti jų asmeninių teisių;
elgtis taip, kad tai pažeistų bendrojo padorumo normas;
pažeisti pramonines nuosavybės ar autorių teises ar kitokias intelektinės nuosavybės teises;
persiųsti informacijos su virusais, Trojos arkliais ar kitomis programomis, kurios galėtų sugadinti programinę įrangą;
be atskiro įgaliojimo įvesti, išsaugoti ar siųsti hipersaitų, ypač jei tokie hipersaitai pažeistų konfidencialumo įstatymus arba būtų nelegalūs;
platinti nepageidaujamus el. laiškus ar brukalus, teikti nepagrįstus įspėjimus dėl virusų, veikimo trikčių ar pan., įtraukti kitus asmenis į neteisėtas schemas, lošimus, piramidines praturtėjimo schemas ir kitą panašią veiklą.
6.2 „Nordzucker“ turi teisę blokuoti prieigą prie svetainės bet kuriuo metu, ypač jei naudotojas pažeidžia savo įsipareigojimus, kylančius iš šių sąlygų ir nuostatų.

7. Hipersaitai
Svetainėje gali būti hipersaitų į trečiųjų asmenų svetaines. „Nordzucker“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, nepretenduoja į tokias svetaines ar jų turinį, nes „Nordzucker“ negali kontroliuoti tokių svetainių turinio ir negali atsakyti už jose pateikiamą informaciją. Naudotojas tokia informacija naudojasi savo atsakomybe ir rizika, ypač dėl specifinių tokių svetainių naudojimosi sąlygų ir nuostatų.

8. Atsakomybė už teisių pažeidimus ir materialinę žalą
Kadangi informacija, programinė įranga ar dokumentacija yra perduodama nemokamai, jokia atsakomybė už materialinę žalą ar teisių pažeidimus, susijusius su informacija, programine įranga ar dokumentacija, ypač jų teisingumo, trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės nepažeidimo, pilnumo, naudojimo ir klaidų nebuvimo atžvilgiais, nėra numatoma, išskyrus atvejus, kai tai daroma sąmoningai turint piktų kėslų.

8.2 Informacijoje, pateikiamoje svetainėje, gali būti produktų techninių ypatybių aprašymų ir specifikacijų, kurios gali būti pasenusios ar nebegaliojančios dėl, pvz., produktų pasikeitimų. Dėl reikalingų produktų ypatybių ir funkcijų reikia atskirai susitarti tokių produktų įsigijimo metu.

9. Kita atsakomybė / virusai
9.1 „Nordzucker“ atsakomybė už materialinę žalą ir teisių pažeidimus apsiriboja šių naudojimo sąlygų 8 paragrafo nuostatomis. Visais kitais atvejais „Nordzucker“ neprisiima atsakomybės, kiek tai yra leidžiama pagal įstatymus, pvz., Vokietijos atsakomybės už produktus aktą, dėl sąmoningos kenkėjiškos veiklos ar aplaidumo, dėl kurio buvo sužalotos galūnės, kilo pavojus sveikatai ar gyvybei, dėl teikiamų garantijų dėl kokybės, kuriose sąmoningai buvo nuslėpti produktų defektai ar kiti sutartinių sąlygų pažeidimai. Tačiau tokiu atveju kompensacija už žalą apsiribos žala, kuri yra ribojama iki apimties, kurią galima numatyti pagal sutarties pobūdį. Už jokią perteklinę žalą „Nordzucker“ atsakomybės neprisiima.

9.2 „Nordzucker“ negali garantuoti, kad svetainėje nebus virusų, nors darys viską, kad jų nebūtų. Prieš atsisiųsdamas informaciją, programinę įrangą ir dokumentaciją naudotojas turi pasirūpinti atitinkamos apsaugos priemonėmis ir savo saugumui, ir kad neskleistų virusų svetainėje.

9.3 Atsakomybės už žalą perdavimui ir atlyginimui aukščiau išdėstytos 9.1 ir 9.2 nuostatos nėra privalomos.

10. Duomenų apsauga
Rinkdama, naudodama ir apdorodama svetainės naudotojų asmeninius duomenis „Nordzucker“ laikysis visų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų ir „Nordzucker“ privatumo politikos, kurią galite peržiūrėti svetainėje www.ambrosia.eu/lt/Duomenų-apsauga.html.

11. Papildomi susitarimai, jurisdikcija ir taikoma teisės sistema
11.1 Bet kokie šių sąlygų papildymai ar pataisymai turi būti suderinti raštu.

11.2 Naudotojas kaip juridinis asmuo priklauso Braunšveigo jurisdikcijai. Visiems kitiems naudotojams galioja Civilinio proceso kodekso 12 str. nuostatos.

11.3 Mes nesame pasiruošę ir neprivalome dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose arbitražiniame teisme.

11.4 Galioja Vokietijos teisė, išskyrus CISG konvenciją.