Νομική σημείωση

Εκδότης

Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig
Τηλέφωνο +49 531-2411-0
Φαξ +49 531-2411-100

info@nordzucker.de

Εμπορικό μητρώο: Τοπικό δικαστήριο Braunschweig, HRB 2936
Έδρα εταιρείας: Braunschweig
ΑΦΜ: DE 114883609

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου

Jochen Johannes Juister

Διοικητικό συμβούλιο
Δρ. Lars Gorissen(Διευθύνων Σύμβουλος)
Axel Aumüller
Erik Bertelsen
Alexander Bott

 

Editorial office

Nordzucker AG
Corporate communications
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig.
All information on the World-Wide-Web server is given to the best of our knowledge, and is based on sources which are believed to be current and correct at the time of publication. We can, however, accept no liability for the correctness and completeness of the information.

 

Δήλωση αποποίησης – Νομικές πληροφορίες

§ 1 Περιορισμός ευθύνης
Η συγγραφή του περιεχομένου του ιστότοπου έχει πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Βέβαια, ο
πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το παρεχόμενο περιεχόμενο είναι ορθό, πλήρες
και ενημερωμένο. Η χρήση του περιεχομένου
του ιστότοπου πραγματοποιείται με ευθύνη του χρήστη. Τα άρθρα, στα οποία γίνεται ονομαστική αναφορά
στον συγγραφέα, εκφράζουν τις απόψεις των ίδιων και όχι πάντα
του παρόχου. Η χρήση του ιστότοπου του παρόχου
δεν συνεπάγεται συμβεβλημένη σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου.

§ 2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων («εξωτερικοί σύνδεσμοι»).
Την ευθύνη για αυτούς τους ιστότοπους την έχει ο εκάστοτε διαχειριστής. Ο πάροχος έλεγξε τη νομιμότητα των περιεχομένων των εξωτερικών συνδέσμων την πρώτη φορά που δημιούργησε τους συνδέσμους. Τη στιγμή εκείνη δεν παρατηρήθηκαν παραβάσεις. Ο πάροχος δεν μπορεί να επηρεάσει την τρέχουσα και μελλοντική διαμόρφωση και το περιεχόμενο των σελίδων που οδηγούν οι σύνδεσμοι. Η χρήση εξωτερικών συνδέσμων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος οικειοποιείται το περιεχόμενο στο οποίο οδηγούν οι αναφορές ή οι σύνδεσμοι. Δεν θεωρείται εύλογο για τον πάροχο ο συνεχής έλεγχος των εξωτερικών συνδέσμων χωρίς σαφείς ενδείξεις για παραβάσεις. Βέβαια, σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτές παραβάσεις, θα διαγράφονται άμεσα οι εν λόγω σύνδεσμοι.

§ 3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο υπόκειται στο γερμανικό
δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων απαιτείται προηγούμενη
έγγραφη έγκριση του παρόχου ή του εκάστοτε δικαιούχου. Κάτι τέτοιον ισχύει κυρίως για την αντιγραφή, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την αποθήκευση και την αναπαραγωγή του περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή λοιπά ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Δεν επιτρέπεται η μη εγκεκριμένη αντιγραφή ή αναπαραγωγή επιμέρους περιεχομένων ή ολόκληρων σελίδων και, ως εκ τούτου, διώκεται. Η δημιουργία αντιγράφων και η λήψη επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η προβολή του ιστότοπου σε πλαίσια τρίτων χωρίς έγγραφη άδεια.

§ 4 Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Δεν είμαστε σε θέση ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών σε υπηρεσίες διαιτησίας καταναλωτών.

§ 5 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Εφόσον παρατηρούνται ειδικές συνθήκες για επιμέρους χρήση αυτού του ιστότοπου, οι οποίες αποκλίνουν από τις προαναφερόμενες παραγράφους, γίνεται ρητή αναφορά στα αντίστοιχα σημεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν σε κάθε
περίπτωση χωριστά οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης.